În acest curs de autoinstruire, veți dobândi o mai bună înțelegere a:

  • importanței condițiilor de brevetabilitate, care servesc drept punct de plecare pentru înțelegerea și evaluarea cererii și invenției dumneavoastră
  • metodologiei utilizate de examinatorii de brevete ai OEB pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condițiile de brevetabilitate
  • diferitelor scenarii în care o invenție și/sau o cerere poate să nu îndeplinească condițiile stabilite și de ce
  • informațiilor pe care examinatorul de brevete vi le va furniza ori de câte ori sunt ridicate obiecții