În acest curs de autoinstruire, veți dobândi o mai bună înțelegere a:

  • aspectelor juridice implicate în sistemul de examinare a brevetelor
  • condițiilor de brevetabilitate pentru invenții și anume noutatea, activitatea inventiva și aplicabilitatea industrială, precum și a restricțiilor și excluderilor privind brevetabilitatea anumitor obiecte (conform Convenției Brevetului European)
  • condițiilor de brevetabilitate pentru cereri și anume claritatea, suficiența dezvăluirii și unitatea