Acest curs de autoinstruire oferă o introducere de bază în:

  • ce implică cu adevărat un brevet, inclusiv valoarea, conținutul, structura, aria de aplicabilitate, avantajele și alternativele acestuia
  • ceea ce nu poate fi brevetat
  • părțile interesate în materie de brevete și diferitele proceduri de examinare
  • criteriile de brevetabilitate și cerințele pentru invenții și cereri